BẤT ĐỘNG SẢN

950,000,000

200m2 Đông 1

Thị Xã La Gi, Bình Thuận

Thị Xã La Gi

950,000,000

200m2 Đông 1

Ấp 2, Xã Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Huyện Vĩnh Cửu

500,000,000

200m2 Đông 1

Phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

2,800,000

20000m2 Đông 1

Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Huyện Trảng Bom

2,800,000

56000m2 Đông 1

Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Huyện Long Thành

1,615,000

200m2 Đông 1

Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Huyện Xuân Lộc

1,615,000

200m2 Đông 1

Phường Hố Nai, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

1,900,000

181m2 Đông 1

Phường Hố Nai, Tp Biên Hòa

Phường Hố Nai

3,500,000

185m2 Đông 2

Phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

3,500,000

185m2 Đông 2

Phường Bửu Long, Tp Biên Hòa

Phường Bửu Long

2,500,000

185m2 Đông 2

Phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa

Phường Tân Tiến

2,500,000

185m2 Đông 2

Phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

2,500,000

185m2 Đông 2

Phường Tân Biên, Tp Biên Hòa

Phường Tân Biên

2,500,000

185m2 Đông 2

Phường Tân Biên, Tp Biên Hòa

Phường Tân Biên

8,500,000

185m2 Đông 2

Phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

8,500,000

185m2 Đông 2

Phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

2,600,000

185m2 Đông 2

Phường Tân Biên, Tp Biên Hòa

Phường Tân Biên

2,600,000

185m2 Đông 2

Phường Bình Đa, Tp Biên Hòa

Bắc Sơn, Trảng Bom

50,000,000

185m2 Đông 2

Phường Bình Đa, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

8,500,000

185m2 Đông 2

Phường Bình Đa, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

7,500,000

185m2 Đông 2

Phường Bình Đa, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

50,000,000

185m2 Đông 2

Phường Bửu Long, Tp Biên Hòa

Phường Trảng Dài

Đất Vàng Biên Hòa đồng hành cùng với sự phát triển của nhiều thị trường bất động sản khác tại khu vực Đông Nam Bộ, Đất Vàng Biên Hòa cũng có được những lợi thế riêng để phát triển dịch vụ của mình một cách tối ưu nhất.