Tong đt 5,3ha.. có sổ 4,3h .ko số 1ha . có mặt tiền đường 768 . giá bán 54tỷ thương lượng .đc Vĩnh An, Vĩnh Cửu tỉnh Đồng nai .giá bán 54ty

  • TRANG CHỦ
  • LIÊN HỆ
  • Newsletter